KÄYTÄNNÖN OHJEITA

PERUSKURSSIT

Kamppailulajien peruskursseilla opetellaan lajin alkeet ja lajille ominainen etiketti. Tällä tavoin jokainen uusi harrastaja pääsee turvallisesti varsinaisen lajiharjoittelun alkuun.  Eri lajien peruskursseja järjestetään Kamppailuareenalla useita kertoja vuodessa. Peruskurssit kestävät noin kolme kuukautta.

Ilmoittautuminen peruskursseille tapahtuu nettisivujen kautta verkkokaupassamme. Ilmoittautua voi myös paikan päällä.

Uuden harrastajan saapuessa Kamppailuareenalle häntä (pienemmillä junioreilla huoltajaa) opastetaan Kamppailuareenan infopisteessä salirutiineissa. Peruskursseilla voi käydä kokeilemassa maksutta kaksi ensimmäistä viikkoa. Tämän jälkeen tulee peruskurssimaksu olla maksettuna. Peruskurssimaksu sisältää harjoitukset kokeneen ohjaajan johdolla ja harjoituskortin. Hintaan eivät sisälly mahdollinen vyökoemaksu, vakuutus eivätkä harjoitteluvarusteet. Peruskurssimaksu suoritetaan verkkokaupassa tai jäsenpalvelupisteellä kortilla, käteisellä, Smartumin liikuntaseteleillä tai Sporttipassilla.

Peruskurssin aikana harjoitteluaktiivisuutta seurataan harjoituskorttiin kerättävien leimojen avulla. Harjoituskortin saa esitettyään kuitin maksetusta peruskurssimaksusta Kamppailuareenan infopisteessä. Lisätietoa harjoituskortin käytöstä alempana kohdassa "Harjoitusaktiivisuuden seuranta".

Hokutoryu ju-jutsussa, juniori ju-jutsussa ja potkunyrkkeilyssä peruskurssi päättyy keltaisen vyön kokeeseen.

Peruskurssin jälkeen harjoittelu jatkuu lajin jatkoryhmässä. Jatkoryhmäläisillä on oman lajinsa lisäksi mahdollisuus osallistua myös moniin muihin treenehin.

JÄSENREKISTERI

Verkkokauppa toimii seuran jäsenten jäsenrekisterinä.

Jokainen jäsen (junioreilla huoltaja) ylläpitää omien yhteystietojensa lisäksi myös lajeja joita hän Kamppailuareenalla harrastaa, ryhmiä joissa hän harjoittelee sekä vyöarvoja joita hänelle myönnetään. Junioreiden osalta jäsenrekisterissä ylläpidetään myös huoltajan tietoja ja muita tärkeitä junioritoiminnassa tarvittavia tietoja. 

KAMPPAILULAJIEN JATKORYHMÄT

Peruskurssin käynyt kamppailulajiharrastaja valitsee itselleen sopivan jatkoryhmän oman lajinsa ja vyöarvonsa perusteella.

Hokutoryu ju-jutsun jatkoryhmissä harrastajilla on mahdollisuus kevät- ja syyskaudella 3-4 ohjattuun oman lajin harjoitukseen viikossa. Vastaava luku brasilialaisessa ju-jutsussa on 4-5, potkunyrkkeilyssä 3-4, juniori ju-jutsussa 2-3 ja naperojutsussa 1. Lähes kaikki ryhmät harjoittelevat myös kesäisin, mutta silloin ohjattujen harjoitusten määrä on supistettu.

Jatkoryhmissä jokainen harrastaja etenee omaa tahtiaan eli seuraava vyöarvo saavutetaan oman kehittymisen tahdissa.

Lisätietoa junioreiden harjoittelusta jatkoryhmissä >>

JÄSEN- JA HARJOITUSMAKSUT

Jokainen jatkoryhmissä harjoitteleva aikuinen maksaa vuoden alussa seuran jäsenmaksun (20€). Tämän lisäksi harjoitusmaksun on oltava voimassa aina saavuttaessa harjoituksiin. Aikuiset jäsenet voivat maksaa harjoitusmaksun oman valintansa mukaan joko vuodeksi, puoleksi vuodeksi tai kuukaudeksi. Myös kymmenen kerran kortilla maksaminen on mahdollista. Junioreiden ja naperoiden harjoitusmaksuna on kerran kaudessa maksettava kausimaksu, joka sisältää jäsenmaksun. Maksujen voimassaolo merkitään harrastajan harjoituskorttiin. 

Jäsen- ja harjoitusmaksut sisältävät ohjatut lajiharjoitukset ja merkittävän määrän jäsenetuja. Jäsen- ja harjoittelumaksut eivät sisällä harjoitusvarusteita, vakuutusta eivätkä vyökoemaksuja.

Jäsen- ja harjoitusmaksut tilataan verkkokaupan kautta.

HARJOITUSAKTIIVISUUDEN SEURAAMINEN

Harjoitusaktiivisuutta seurataan kaikissa kamppailulajiryhmissä harjoituskorttien avulla. Kaikilla harjoittelijoilla mustan vyön asteita lukuun ottamatta, on oma henkilökohtainen harjoituskortti.

Harjoituskortti on lajikohtainen. Kortin väri kertoo harjoittelijan vyöarvon. Harjoituskortti tulee jättää Kamppailuareenan infopisteeseen tai ohjaajan määrittelemään paikkaan joka kerta harjoituksiin saavuttaessa. Harjoituskorttiin annetaan merkintä (leima) kustakin harjoituskerrasta. Juniorien ja naperojen harjoituksissa pidetään lisäksi myös nimenhuuto. Paikalla olevat lapset merkitään oman ohjaajan toimesta harjoitusten osallistujalistaan.

VYÖKOKEET

Harrastajan taitojen ollessa riittävällä tasolla hänellä on mahdollisuus osallistua vyökokeeseen.

Vyökokeeseen ei voi osallistua ilman oman ohjaajan lupaa. Mahdollinen lupa myönnetään vyökoekatselmuksessa (ns. harjoitusvyökoe), jonka pitää oma ohjaaja ennen varsinaista vyökoetta. Katselmuksiin tulee ilmoittautua etukäteen. Ilmoittautumiskäytäntö vaihtelee lajeittain. Katselmuksen jälkeen ohjaaja merkitsee mahdollisen vyökoeluvan harjoittelijan harjoituskorttiin.  

Vyökokeet ovat maksullisia. Vyökokeeseen tulee ottaa mukaan harjoituskortti. Hokutoryu ju-jutsussa, juniori ju-jutsussa ja potkunyrkkeilyssä vyökokeisiin tulee ottaa mukaan myös passi.

Vyökokeita järjestetään aikuisilla mm. lajileirien yhteydessä. 

LAJILEIRIT

Kamppailuareena toimii säännöllisesti näyttämönä valtakunnallisille lajileireille. Nämä järjestetään tavallisimmin joko Turun Ju-jutsuseuran tai lajiliittojen toimesta. Esimerkkejä lajileireistä ovat Hokutoryu ju-jutsun pääsiäisleiri sekä vuosittain toukokuussa järjestettävä valtakunnallinen Junnuleiri.

Sopimus Brasilialaisen ju-jutsun Alliance tiimin katto-organisaation kanssa edellyttää brasilialaisen mustavöisen ohjaajan kutsumista vähintään kymmenen päivän leirille kahdesti vuodessa. Nämä leirit aikataulutetaan siten, että toinen ajoittuu kevätkaudelle ja toinen syyskaudelle.

Turun Ju-jutsuseura järjestää Kamppailuareenalla omia leirejä kutsumalla vierailevia ohjaajia esimerkiksi viikonloppuseminaareille. Leirit sijoittuvat tavallisimmin peruskurssien päätösajankohtaan, jolloin samassa yhteydessä järjestetään myös vyökokeita.

Seuran jäseniä pyritään informoimaan säännöllisesti myös muilla paikkakunnilla järjestettävistä lajileireistä.

KILPAILUT

Kamppailuareenalla järjestetään eri lajeissa omia pieniä salikisoja sekä kevät- että syyskaudella. Salikisojen tarkoituksena on antaa harrastajille mahdollisuus oman otteluosaamisen testaamiseen tutussa ympäristössä ja toimia ponnahduslautana suurempiin kisoihin.

Kamppailuareena toimii säännöllisesti näyttämönä myös suuremmille, valtakunnallisille kilpailuille. Nämä järjestetään tavallisimmin joko Turun Ju-jutsuseuran tai lajiliittojen toimesta.

Seuran jäseniä informoidaan aktiivisesti myös muilla paikkakunnilla järjestettävistä kilpailuista.

KILPAILUKUSTANNUSTEN TUKI

Seura kannustaa jäsenistöään kilpailemiseen tukemalla kilpailijoita taloudellisesti.

Kilpailuista aiheutuneita matkakuluja pyritään korvaamaan mahdollisuuksien mukaan. Seuran hallitus tekee vuosittain linjauksen kilpailumatkoista aiheutuvien kulujen korvausperiaatteista.

Seura palkitsee ottelijoitaan kisamenestyksestä. Aikuisten SM ja Finnish Open -kisojen henkilökohtaisten sarjojen kultamitalistit palkitaan kolmella ilmaisella treenikuukaudella. Ei-henkilökohtaisten SM-kisojen kultamitalistit palkitaan palkitaan yhdellä ilmaisella treenikuukaudella kukin (esim. joukkue-SM -kilpailuissa kaikki voittajajoukkueen jäsenet).

Tuen saamisen edellytyksenä on että kilpailijan jäsen- ja harjoitusmaksut ovat voimassa. Lisätietoa kilpailukustannusten korvaamiskäytännöistä omalta ohjaajaltasi.

MUUT TILAISUUDET

Muita seuran järjestämiä tilaisuuksia ovat esimerkiksi illanvietot, pikkujoulut ja talkoot. Seuran aikuisjäsenille järjestetään yhteinen illanvietto tai juhla pari kertaa vuodessa. Toinen näistä on pikkujoulu ja toinen kevät-/kesäjuhla. Junioreille järjestetään syyskauden päätteeksi pikkujoulut ja vastaavasti kevätkauden lopuksi päättäjäistreeni. Salilla pidetään vuosittain ainakin yhdet siivoustalkoot, jolloin suoritetaan päivän mittainen suursiivous. 

ULKOPUOLISTEN LÄSNÄOLO HARJOITUKSISSA

Kamppailulajieissa harjoitukset ovat tapahtuneet perinteisesti suljettujen ovien takana. Kamppailuareena haluaa edistää kamppailulajien tunnettuutta ja olemme hieman joustaneet tästä vuosisatoja vanhasta tavasta. Lajista kiinnostuneet ystävät ovat tervetulleita seuraamaan harjoituksia kertaluonteisesti Kamppailuareenan katsomoon. Ulkopuolisten läsnäololle on aina pyydettävä harjoitusten vastuuohjaajan lupa. Sanomattakin on selvää että vierailijoiden on käyttäydyttävä asiallisesti, eivätkä he saa millään muotoa häiritä harjoituksia. Harjoitusten ohjaajalla on halutessaan aina mahdollisuus kieltää vierailijoiden läsnäolo esimerkiksi harjoiteltavien tekniikoiden tai muun syyn vuoksi. Esimerkiksi junioritreeneissä pyrimme minimoimaan vierailijat, sillä se valitettavasti häritsee lasten keskittymistä ja saattaa siten vaarantaa harjoittelun turvallisuutta. Huomioitavaa on myös että kaikki vyökokeet ja junioreilla myös natsakokeet ovat edelleenkin suljettuja tilaisuuksia.

ETIKETIN RIKKOMINEN

Kamppailuareenalla noudatetaan yhteistä etikettiä.  Tutustu etikettiin>>

Henkilö, joka rikkoo yhteisesti sovittuja sääntöjä tai omalla toiminnallaan aiheuttaa haittaa seuran jäsenille tai maineelle, joutuu kurinpitotoimien kohteeksi ja hänet voidaan vakavimmillaan erottaa seurasta. Kurinpitomenetelmiä ovat oman ohjaajan puhuttelu, päävalmentajan/puheenjohtajan puhuttelu ja seurasta erottaminen. Kulloinkin sovellettava kurinpitomenetelmä riippuu tehdyn rikkeen vakavuudesta.